Mobiliteit zonder grenzen

De manier waarop we van A naar B reizen verandert razendsnel. Big data helpt ons bij de snelste route en auto's worden zelfrijdend. We werken vaker thuis en vinden duurzaamheid steeds belangrijker.

:
Limburgers geven hun visie op mobiliteit
:

De Provincie Limburg speelt hierop in met een nieuwe aanpak van mobiliteitsvraagstukken. Het Mobiliteitsplan ‘Slim op weg naar morgen’ gaat uit van een integrale, gebiedsgerichte aanpak en stelt de reiziger staat centraal. Ik ondersteunde het Cluster Mobiliteit van de Provincie bij de communicatie rondom dit nieuwe mobiliteitsplan.

Een aandachtspunt was het vergroten van het communicatiebewust zijn van de eigen medewerkers. Door gesprekken haalde ik content op en ik hielp het cluster met het consistent uitdragen van hun boodschap, onder andere door het schrijven van een publieksvriendelijke versie van het mobiliteitsplan.

Ook mocht ik een serie interviews optekenen waarin Limburgers hún visie op mobiliteit geven.

Mathieu Bruls
Provincie Limburg - Hans Dullaart kopie 2

Limburgers in de regisseurstoel geven hun visie op mobiliteit.
(fotografie: Connect Limburg)