Mosa fabriek

Interne communicatie voor Mosa

Hoe vertaal je KPI’s, klantketens en procesdenken naar de mensen op de werkvloer? Met die vraag benaderde Mosa mij begin 2017. De Maastrichtse tegelfabrikant was bezig met de invoer van een nieuwe manier van werken voor de 600 medewerkers. Ik stelde de interne communicatiestrategie op en ondersteunde de communicatieafdeling met de uitrol van hiervan. Verder zorgde ik voor toegankelijke content rondom de verandering.

Als vervolgopdracht mocht ik een plan uitwerken voor het structureren van de interne communicatie. Interne communicatie moet bijdragen aan het motiveren en inspireren van medewerkers. Op basis van een enquete onder alle medewerkers en kwalitatieve interviews met sleutelspelers werkte ik een communicatiestructuur uit waarmee de diverse interne doelgroepen bereikt kunnen worden.

Meer info:
Mosa