De Vereniging Limburg

Bij de Provincie Limburg ondersteun ik het cluster Communicatie met het verbinden en zichtbaar maken van alle projecten binnen de Sociale Agenda Limburg 2025.

:
Beleid vertalen naar aansprekende verhalen
:

De Sociale Agenda is erop gericht Limburgers gezonder en gelukkiger te maken. In deze ‘Koers voor een vitaler Limburg’ wordt ingezet op een samenleving waarin alle Limburgers tot hun recht komen, elkaar ondersteunen en solidair zijn. Een samenleving waarin ze naar vermogen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.

De communicatie-uitdaging is het vertalen van provinciaal beleid naar aansprekende verhalen die de meerwaarde van de Sociale Agenda voor ‘de Limburger’ aantonen. Het opzetten en levend houdend van het online platform De Vereniging Limburg is daar een onderdeel van. Dit doen we door burgers en organisaties op te roepen hun verhalen te delen. Een belangrijk deel van de content bestaat uit video's die regionale omroep L1 in samenwerking met de Provincie produceert onder de noemer #WijZijnLimburg.

Zie ook:
De Vereniging Limburg

Festival Wij Zijn Limburg
De Vereniging Limburg